Gry terenowe w szkole – są dotacje!

Ruszyła kolejna część dotacyjnego programu Niepodległa, w ramach którego można otrzymać dotację na mobilne gry miejskie i terenowe. „Godność. Wolność. Niepodległość” to inicjatywa nastawiona na świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości. Tym razem operatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a oferta została przygotowana dla szkół. Jeden wnioskodawca może otrzymać od 3.000 do 10.000 zł dofinansowania.

Gry terenowe w ramach programu „Godność. Wolność. Niepodległość”.

W ramach zadania można zrealizować wiele różnych projektów. My zachęcamy do przygotowania historycznej, mobilnej gry terenowej na smartfony, która rozbudzi w dzieciach i młodzieży uczucia patriotyczne w przystępny sposób. Wśród propozycji na zagospodarowanie funduszy z dotacji organizatorzy inicjatywy wymieniają m.in. tę formę aktywności, dostrzegając tym samym drzemiący w niej potencjał.
Dlaczego mobilna gra terenowa? Bo jest to odnowiona forma spaceru historycznego, która budzi autentyczną ciekawość i zaangażowanie młodych ludzi z pokolenia Alfa i Z. Metoda korzysta z nowych technologii będących ich naturalnym „ekosystemem”, dzięki czemu łatwiej przemycać w niej adekwatne wartości, na których przekazaniu nam zależy. Gra może być równie dobrze elementem wycieczki szkolnej – i to takiej do której trzeba się przygotować!
Jakie wybrać oprogramowanie? Najlepiej sprawdzone w innych systemach edukacyjnych. My szczególnie polecamy oprogramowanie ActionTrack od fińskiego Team Action Zone. Od wielu lat używane w fińskich szkołach pozwala samodzielnie tworzyć gry terenowe typu PokemonGO i potem rozgrywać je w plenerze, przy okazji ucząc i bawiąc.

W przypadku takiego projektu przebieg działań powinien być następujący:

1 – Etap gromadzenia wiedzy
Młodzież szuka informacji na potrzeby gier o danym miejscu/wydarzeniu historycznym/postaciach.

2 – Etap projektowania gry
Uczestnicy projektu zbierają swoje pomysły i zamieniają w zadania, z której powstaje gra dla innych uczniów. Na tym etapie młodzież nie tylko uczy się o historii, ale i rozwija swoją kreatywność.

3 – Etap przygotowania wydarzenia
Uczniowie muszą zaplanować rozgrywkę, w której weźmie udział szkoła – zająć się jej testowaniem, promocją, wdrażaniem itd.

4 – Etap rozgrywki
Sama gra może być przeprowadzona w czasie lekcji czy wycieczki szkolnej, a jej finałem lub inauguracją może być wystawa związana z nią tematycznie.

Trzeba zapamiętać, że grze MUSI towarzyszyć wycieczka szkolna i wystawa tematyczna, bo jest to warunek postawiony przez Ministerstwo Edukacji. To wygodna dla nas sytuacja, bo ścisły związek między tymi działaniami pozwala lepiej zagospodarować materiał zebrany na potrzeby którejkolwiek z inicjatyw. Gra terenowa bardzo wzbogaci wycieczkę, nada jej sens i treść oraz zachęci młodzież do działania, a wystawa będzie fantastycznym podsumowaniem wysiłku, jaki włożyliśmy we wszystkie przygotowania.

Jeśli szukacie argumentów, które wesprą Wasz wniosek o dotację na grę, zapoznajcie się z wcześniejszym  tekstem, w którym opisujemy wszystkie plusy płynące z jej organizacji.

Jak wypełnić wniosek do programu?

Przygotowując wniosek do programu konieczne jest wypełnienie prostego formularza. Jak to zrobić? Przyjrzymy się mu punkt po punkcie.

1 – Opis grup odbiorców
W tym przypadku odbiorcami projektu są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. We wniosku warto wpisać wiek grupy, z którą pracujemy, być może profil klasy lub jej ogólną charakterystykę.

2 – Zakładane cele realizacji zadania
W takim miejscu zawsze należy odnieść się do celów wskazanych przez organizatora konkursu, o których piszemy wyżej. Dobrze jednak zastanowić się samodzielnie, po co przeprowadzamy taki projekt? Jaki jest cel projektu w naszej placówce? Jego uczestnicy stykają się na pewno z wiedzą podaną w nowy sposób. W ten sposób można przekonać komisję do tego, że nauka może przebiegać niesztampowo i interesująco. Naszym celem będzie więc głównie rozwinięcie w młodych ludziach pasji, ciekawości i zaangażowania w powierzone zadania. Chcemy uruchomić w nich chęć działania i zaszczepić odwagę do podejmowania własnych inicjatyw i decyzji. Realizując zadanie, uzupełniamy ich wiedzę, zachęcamy do samodzielnej pracy, wychodzenia poza ramy 45-minutowych lekcji i szukania informacji na własną rękę, z ciekawości. Wciągając młodych ludzi w projekt i pozwalając im na samodzielność, udowadniamy, że szkoła ma im do zaoferowania więcej.

3 – Sposób, formy i miejsce realizacji zadania
W tym punkcie opisujemy formalne strony projektu, uwzględniając jego lokalizację i typ. W przypadku gry terenowej zawieramy informacje o przebiegu jej trasy oraz sposobie organizacji – zaznaczamy, że zadanie rozpoczyna się już na pierwszym etapie – projektowania gry i poszukiwania informacji niezbędnych do jej stworzenia i opisania.

4 – Opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań objętych zadaniem
Tworząc harmonogram działań, dobrze jest wyróżnić w nim wszystkie etapy związane z przygotowaniem i realizacją. Należy pamiętać, że im lepszy plan, tym większa szansa, że nasza inicjatywa wypadnie tak, jak planujemy. Tę rubrykę wypełniamy również po to, by uporządkować swoje pomysły i nie pominąć nic istotnego na etapie planowania.

5 – Zakładane rezultaty
Możemy wymienić wśród nich wzrost poziomu wiedzy w danym zakresie wśród uczestników projektu, zmianę ich postawy względem edukacji, zwiększenie zainteresowania podejmowanym tematem itp. W wyniku projektu powstaje gra, która może służyć całej szkole, w której została zaprojektowana (również uczniom, którzy nie brali bezpośrednio udziału w jej tworzeniu).

6 – Informacja o doświadczeniu i osiągnięciach szkoły w zakresie edukacji patriotycznej, historycznej i obywatelskiej
Zachęcamy do śmiałego chwalenia się dotychczasowymi sukcesami. Każda szkoła i placówka edukacyjna ma na swoim koncie wiele udanych przedsięwzięć. Pamiętajmy, że za wymienienie ich można otrzymać dużo dodatkowych punktów, co może zadecydować o przyznaniu dotacji.

7 – Informacja o zakresie współpracy szkoły  ze środowiskiem lokalnym dotyczącej realizacji zadania
Większość programów ministerialnych zachęca do łączenia sił z innymi podmiotami. Współpraca jest wartością, dlatego nie bójmy się proponować jej innym, pobliskim placówkom. W tym przypadku bardzo dobrym pomysłem jest zaproszenie do współpracy na przykład lokalnej biblioteki, domu kultury lub grupy seniorów, którzy interesują się historią.

Kryteria oceny wniosków

Celem inicjatywy opisanym przez ministerstwo jest „kształtowanie postawy opartej na wspólnych dla Polaków wartościach: wolności, godności, solidarności, prawach człowieka”. Chodzi o zaszczepienie w młodych osobach postawy patriotycznej i wzmocnienie ich świadomości dotyczącej tożsamości narodowej. Planując projekt, musimy cały czas pamiętać o przyświecającym nam celach!

Punkty zdobędziemy m.in. za:
1 – zaangażowanie całej szkoły i środowiska lokalnego w przedsięwzięcie
2 – trzymanie się celu wskazanego przez ministerstwo
3 – rozsądne oszacowanie kosztorysu
4 – rzeczowość i spójność działań (w przypadku gry terenowej można to dobrze zaprezentować: od zaprojektowania gry do rozgrywki, w którą angażuje się cała szkoła)
5 – dobór formy realizacji zadania do grupy odbiorów (mobilna gra terenowa jest tego najlepszym przykładem!) Korzystamy z narzędzi doskonale znanych młodemu pokoleniu i wykorzystujemy je do działań edukacyjnych
6 – stopień rozpowszechnienia działań wśród odbiorców (nie zapominajmy o wspomnieniu o naszych działaniach promocyjnych we wniosku, np. w jego harmonogramie)
7 – jakość koncepcji (dobry pomysł jest najważniejszy!)
8 – posiadane doświadczenie szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej

Podsumowanie:

ile pieniędzy można uzyskać: od 3.000 do 10.000 zł
jaki jest wkład własny: 20%
do kiedy można składać wnioski: 11 czerwca 2018
termin realizacji zadania: 30 listopada 2018
termin ogłoszenia decyzji przez MEN: 17 sierpnia 2018
więcej informacji można uzyskać na: strona Ministerstwa

Menu