Alicja Krawczyńska

Pracowała przez wiele lat w turystyce. Zajmowała się projektami e-commerce, min. in. dla firm Travelplanet.pl, Domodi.pl (grupa WP). Współpracowała z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Swoim doświadczeniem łączy świat biznesu, kultury i nauki.

Przygodę z kulturą rozpoczęła we Wrocławskim Towarzystwie Gitarowym, gdzie pełniła rolę dyrektora Organizacyjnego Festiwalu Gitara +.  Następnie pracowała w Fundacji Krzyżowa jako koordynator letnich warsztatów dla młodzieży oraz w Kolegium Europy Wschodniej.  Współpracowała także z Filharmonią Wrocławską (Narodowe Forum Muzyki).
Pracując w firmach e-commerce poznała zwinne metody zarządzania projektami. Dzięki temu mogła poznać je teoretycznie i praktycznie. Dlatego jest zwolenniczą ich adaptacji do projektów kulturalnych. Posiada certyfikaty PSM I, PSPO I organizacji Scrum.org, PRINCE 2 Foundation.

Alicja Krawczyńska jest doktorantką na Politechnice Wrocławskiej w obszarze Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Zajmuje się zarządzaniem ryzykiem w Scrumie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura w sieci”.

Pełni rolę Project Managera w Good Games. Prowadzi szkolenia z gamifikacji w kulturze, warsztaty z młodzieżą, organizuje i nadzoruje mobilne gry i questy, współpracując z bibliotekami, ośrodkami kultury, muzeami.

Miłośniczka natury, przestrzeni i muzyki klasycznej.

Alicja Krawczyńska